Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου στη νήσο Καλαυρία Πόρου Τροιζηνίας

Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια (μέχρι 15-9-2023) στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας, Πόρου Τροιζηνίας – αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου

Φ.Ε.Κ. 4802/Β/2018