Απαγόρευση κυνηγίου στη νήσο Κάλαμο

Απαγορευτική Διάταξη της Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας με ισχύ ως 31/7/2024

Φ.Ε.Κ. 1598/Β/2018