Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».

Απαγόρευση θήρας περιμετρικά του Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος για την ομαλή λειτουργία του Αερολιμένα

Φ.Ε.Κ. 1462/Β/2005