Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στις Δ.Κ. Καλάμου, Καπανδριτίου, Πολυδνδρίου και Βαρνάβα Νομού Αττικής

Απαγόρευση θήρας, ορισμένου χρόνου, λόγω πυρκαγιάς, έως 31 Αυγούστου 2023, στις θέσεις «Λαγομάνδρα, Άγ. Γεώργιος, Τριάδες, Ούλμπερι, Σαλαμίδι, Μαυρινόρα, Μετόχι Ρη, Αγ. Παρασκευή Καλάμου, Ζεστάνι, Πύραυλοι, Χιλιοπόταμος Καλάμου, Αρακέκιε, Προφήτης Ηλίας, Σκιτίθι, Κοτσόφι, Καλπατσάκι, Γήπεδο Πολυδενδρίου, Κουμπουκούκι κ.λπ.», Δημοτικών Κοινοτήτων Καλάμου, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής.

Φ.Ε.Κ. 4065/Β/2018