Συνημμένα διαβάστε την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19752/739/28-2-2021 με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190)”

ΦΕΚ 820/Β/2021

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κυνηγούς ότι με βάση τις διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν πρόσφατα χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, θεωρητικά επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου στις 3 Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης κατόπιν βεβαίωσης του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου και ομάδας κυνηγών έως 4 άτομα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα επιτρέπεται η θήρα του αγριόχοιρου ΑΛΛΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ! Επίσης, αδιευκρίνιστη παραμένει η δυνατότητα χρήσης σκύλων δίωξης για το κυνήγι του αγριόχοιρου καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη των κυνηγών κατά την άσκηση της θήρας στα πλαίσια της παράτασης.

Τέλος, οι αρμόδιοι προέβλεψαν ότι οι κυνηγοί που παραβαίνουν τα ανωτέρω αντικρουόμενα μέτρα τιμωρούνται με 500 € πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση και στέρηση της άδειας θήρας για 3 χρόνια!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ