Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9227/319/8-2-2024 υπουργική απόφαση με τίτλο “5η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024

ΦΕΚ 999/Β/2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ