Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/110852/3591/27-10-2023 υπουργική απόφαση με τίτλο “3η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024

ΦΕΚ 6244/Β/2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ