Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87999/2804/25-8-2023 Υπουργική απόφαση με τίτλο “Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024

ΦΕΚ 5194/Β/2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ