Κοινή Υπουργική απόφαση 168574/1224/12-7-2018 για τον καθορισμό των τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019.

Φ.Ε.Κ. 2861/Β/2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ