Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/122608/3959/24-11-2023 υπουργική απόφαση με τίτλο “4η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024

ΦΕΚ 6706/Β/2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ